رگ‌تک با همه پیشرفت‎هایش در گستره جهانی در ایران هنوز با جنبه‌های ناشناخته و مبهمی رو‌به‌روست. چرا که تعامل میان کسب و کارهای نوین و نهادهای نظارتی با کهنه‌قوانین گذشته ماجرایی است طولانی اما با وجود این پیچیدگی‌های نظارتی همچنان این رگ‌تک است که می‌تواند نقش تسهیلگر بزرگ را داشته باشد؛ فرصتی برای تغییر فرآیندهای قانون‌گذاری و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند برای رسیدن به یک فضای تعاملی سازنده.

به این بهانه در گزارش «رگ تک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟» – در ادامه سلسله گزارش‌های تحلیلی هلدینگ مکس از حوزه‌های مختلف فین‌تک – تلاش کردیم با بررسی نمونه‌های معتبر بین‌المللی نقشه‌راهی بسازیم برای حضور و ظهور رگ‌تک‌ها در فضای رگولاتوری ایران؛ در همه ابعاد و در همه زمینه‌هایی که فناوری های نوین روندی جدید تعریف کرده اند؛ یک منبع نظری قابل اتکا که با استفاده از محتوای منابع مختلف نه تنها به بازتعریف دقیق رگ تک و مفاهیم آن می‌پردازد که از چالش‌ها و مزیت‌های رگ‌تک در دنیای امروزی می‌گوید و آینده‌ای که با اجرای آن می‌توان در اکوسیستم‌های مختلف متصور شد.

گزارش «رگ تک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟» که بعد از گزارش «بازار جهانی اینشورتک» دومین گزارش تفصیلی هلدینگ مکس به شمار می رود؛ در قالب 90 صفحه و در دو فصل مختلف به بررسی تمامی زوایای رگ‌تک در عرصه بین‌المللی پرداخته است. 
در فصل اول این گزارش به تفصیل رگ‌تک؛ چالش‌ها و مزیت‌های آن بررسی شده است  و در فصل دوم با نگاهی به ابزارهای نوین فناوری کارکردهای هر یک در رگ‌تک بررسی و تصویری از آینده این ترکیب عجیب فناوری و رگولاتوری ترسیم شده است.