ازکی وام

ازکی وام

معرفی ازکی وام

ازکی وام پلتفرم خرید اعتباری و اقساطی کالاست. ازکی‌ وام حاصل سرمایه‌گذاری بر ایده‌ی دو نفر از مدیران شرکت ازکی است. این کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ با هدف ارائه‌ی تسهیلات مالی و فراهم کردن امکان خرید اعتباری برای مشتریان کار خود را شروع کرد. امروز ازکی وام خدمات جدیدی مانند «سفته‌ی الکترونیکی» را هم عرضه کرده است.با استفاده از این فناوری در آینده‌ای نه چندان دور امکان ارائه خدمت خرید اقساطی برای بسیاری از خدمات دیگر مانند خدمات سلامت و گردشگری هم فراهم می‌شود.

شرکت‌های دیگر پورتفو