askus@maxholding.co

021-88103585

خودرو ۴۵

خودرو ۴۵

خودرو ۴۵ رهبر بازار خرید و فروش خودروهای کارکرده در ایران است که مدل کسب‌وکار آن نزدیک به استانداردهای جهانی صنعت است.  طراحی کسب‌وکار براساس مدل‌های موفق و تجربه‌شده‌ی جهانی، در حال توسعه بودن و عملکرد این شرکت در سال‌های اخیر از مهم‌ترین دلایل مکس برای سرمایه‌‌گذاری است.

بنیان گذاران
Nader Azimi
نادر عظیمی
149071
ثبت نشده
149071
ثبت نشده
شرکت‌های دیگر پورتفو