askus@maxholding.co

021-88103585

msys-logo

سیستم‌های مدیریتی دیجیتال

msys (سیستم‌های مدیریتی دیجیتال) یکی از شرکت‌های فعال در پیاده‌سازی محصولات و راهکارهای SAP در ایران و مورد توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ است. این شرکت تا کنون موفق به پیاده‌سازی راهکارهای SAP در بیش از ۲۰ سازمان بزرگ در ایران شده است.

بنیان گذاران
Javad Dehghan
جواد دهقان
149071
ثبت نشده
149071
ثبت نشده
شرکت‌های دیگر پورتفو