askus@maxholding.co

021-88103585

Doctorto

دکترتو

دکترتو پلتفرم دریافت خدمات پزشکی و سلامت است. افزون‌بر امکان نوبت‌دهی ویزیت برای پزشکان و بیماران، دکترتو دسترسی شهروندان به اطلاعات پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مختلف را آسان کرده است.

بنیان گذاران
149071
ثبت نشده
149071
ثبت نشده
149071
ثبت نشده
شرکت‌های دیگر پورتفو