askus@maxholding.co

021-88103585

ازکی

ازکی

ازکی پلتفرم مقایسه و خرید آنلاین خدمات بیمه است. در سال ۱۳۹۶ ازکی با بیمیتو که دیگر سرویس ارائه‌دهنده‌ی خدمات آنلاین بیمه بود، یکی شدند تا ضریب نفوذ و ارزش‌آفرینی بیش‌تری در بازار داشته باشد. سهم بازار ازکی در بازار خدمات آنلاین بیمه به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

بنیان گذاران
Hamed Valipouri
حامد ولی‌پوری
Aras Anari
ارس اناری
149071
ثبت نشده
شرکت‌های دیگر پورتفو