askus@maxholding.co

021-88103585

Max Digital

مکس دیجیتال

مکس دیجیتال را تیمی از متخصصان بلاکچین و بازارهای مالی تشکیل می‌دهند که پروژه‌های بربستر بلاکچین را به شکل پایه‌ای تحلیل و بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند.

بنیان گذاران
Javad Bahreh
جواد بهره
149071
ثبت نشده
149071
ثبت نشده
شرکت‌های دیگر پورتفو