گزارش وضعیت فعلی اکوسیستم استارتاپی در جهان 

موسسه StartupBlink با رصد فعالیت استارتاپ‌های دنیا سعی دارد هر سال نمایی واقعی و روشن از وضعیت اکوسیستم استارتاپی دنیا و عوامل موثر بر فراز و نشیب آن ارائه می‌دهد؛ با این هدف که نقشه‌ی‌راهی باشد برای راهبردهای آینده سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه نوآوری و فناوری. 

این گزارش در 20 صفحه و در 4 بخش مختلف با نگاه به تمامی ابعاد مختلف اکوسیستم استارتاپی در سال 2023 میلادی از دریچه وضعیت اقتصاد جهانی، رویکردهای اجتماعی و روندهای ژئوپلیتیکی و تجزیه و تحلیل کیفی استراتژی‌های فعلی، درک جامعی از وضعیت اکوسیستم استارتاپی در گستره جهانی به خواننده ارائه می‌دهد. 

بخش اول: وضعیت اقتصاد جهانی استارتاپ‌ها

 

در این فصل از تأثیرگذارترین رویدادهــای اقتصادی که طــی دوازده ماه گذشــته، بر اکوسیستم جهانی استارتاپ‌ها بیشترین تأثیر را داشته‌اند، صحبت شده است. از کاهش تأمین مالی استارتاپ‌ها به سبب وضعیت اقتصادی ناپایدار و فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی گرفته تا موضوع تعدیل کارکنان بخش فناوری اطلاعات که امروز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اکوسیستم فناوری تبدیل شده است. خبر خوب این که هنوز تک‌شاخ‌ها متولد می‌شوند و در بازی اقتصاد دیجیتال همراه هستند اما به نسبتی کمتر از گذشته.

بخش دوم: روندهای صنعت استارتاپی

 

در این بخش از فراز و نشیب روندهای فناورانه در سال ۲۰۲۳ صحبت شده است. از اوج‌‌گیری فناوری تازه هوش مصنوعی که امروز به عنوان برهم‌زننده بزرگ ایفای نقش می‌کند و از سوی دیگر کاهش رغبت به وب ۳.۰ و رکودی که یکباره متاورس و واقعیت مجازی را گرفتار کرد. مهم ترین قسمت این فصل در تحلیل زمینه فعالیت تک‌شاخ‌هاست. در سال ۲۰۲۳  بخش نرم‌افزار و داده با سهم ۳۹٫۴درصد از کل تعداد تک‌شاخ‌ها، بیشترین سهم از این نوع استارتاپ‌ها را به خود اختصاص داده بود. 

بخش سوم: روندهای اجتماعیدر نگاهی فرامتنی باید از تأثیر روندهای اجتماعی در افت و خیز کسب و کارهای نوپا غافل نبود. اگر زمانی در دوران کرونا دورکاری به عنوان رویکرد تازه محل کار تعریف شده بود امروز بعد از گذشتن ۴ سال شرکت‌های بزرگ اصرار به حضور دوباره کارمندان و دوری از کار هیبریدی دارند. در این میان افزایش شمار دیجیتال نومدها نیز در این زمینه بی‌تأثیر نیست. 


بخش چهارم: وضعیت ژئوپلیتیک جهانی

 

در این بخش به تفکیک اکوسیســتم جهانی اســتارتاپ‌ها،
افزایش هزینه
های دولتی در صنایع اســتراتژیک، آسیب‌های واردشده به اکوسیســتم و اوج‌گیری هاب‌های منطقهای اشاره شده است. حالا دیگر تصور شکل‌گیری اکوسیستمی جهانی و یکپارچه از اســتارتاپ‌ها هر روز دور و دورتر می‌شود و مسبب آن فقط و فقط کشور چین است، از همان زمان کــه این کشــور تصمیم گرفــت بخش عمده شــبکه داخلی خود را از اینترنت جهانی جدا کند. موضوع دیگر نیز مسئله هاب‌های منطقه‌ای است. نمونه هایی مانند سنگاپور و دوبی و حتی لاگوس در آفریقا از مناطقی هستند که امروز از مهم‌ترین استارتاپ‌های
دنیا استقبال می‌کنند.