MSYS

سیستم‌های مدیریتی دیجیتال

معرفی سیستم‌های مدیریتی دیجیتال

msys (سیستم‌های مدیریتی دیجیتال) یکی از شرکت‌های فعال در پیاده‌سازی محصولات و راهکارهای SAP در ایران و مورد توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ است. این شرکت تا کنون موفق به پیاده‌سازی راهکارهای SAP در بیش از ۲۰ سازمان بزرگ در ایران شده است.

شرکت‌های دیگر پورتفو